RODO

 • Ochrona danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie, którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000104478, NIP 887-10-24-870, REGON 000510592, telefon: 748-164-444, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Bankiem”.

  Oznacza to, że Bank odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Wojciech Iwanow

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres do korespondencji

  Inspektor Ochrony Danych
  Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich,
  ul. Rynek 10,
  57-200 Ząbkowice Śląskie

  Klauzule informacyjne

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla poręczyciela, poręczyciela wekslowego, innej osoby dającej zabezpieczenie kredytowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla posiadacza rachunku/kredytobiorcy

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla reprezentanta spółki, spółdzielni, JST i ich jednostek, osób do kontaktu w związku z zawartą umową, zarządcy sukcesyjnego

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla spadkobiorców, zapisobiorców

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkownika karty

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla współmałżonka osoby zaciągającej zobowiązanie kredytowe lub udzielającej poręczenia

  Klauzula informacyjna dla członka banku

  Zasady realizacji praw wynikających z RODO

  Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw osoby, której dane osobowe przetwarza Bank

  Wniosek dotyczący realizacji praw osoby, której dane są przetwarzane w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich

  Podmioty przetwarzające

  Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111 b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a  także czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu Banku zgodnie z art. 28 RODO.

  Wykaz przedsiębiorców

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że budynek jest monitorowany, a obraz uzyskany z kamer monitoringu podlega rejestracji.

  1) administratorem systemu monitoringu wizyjnego (administratorem danych) jest Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śl.;
  2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych można uzyskać drogą pocztową na adres administratora, a także poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3) monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
  4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora, w postaci zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, tzn. art. 6 ust 1 lit f RODO,
  5) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 90 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy nagrania zapisy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega w takim przypadku przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia na rzecz banku, a także organy i podmioty uprawnione przez przepisy prawa; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
  7) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  8) obraz z monitoringu nie wpływa na automatyczne podejmowanie decyzji, a także nie jest wykorzystywany do profilowania;
  9) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych