Skip to main content
  • RODO

RODO

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie, którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000104478, NIP 887-10-24-870, REGON 000510592, telefon: 748-164-444, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Bankiem”.

Oznacza to, że Bank odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Wojciech Iwanow

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji

Inspektor Ochrony Danych
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich,
ul. Rynek 10,
57-200 Ząbkowice Śląskie

Przydatne informacje

Podmioty przetwarzające

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111 b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a  także czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu Banku zgodnie z art. 28 RODO.

Informacja o monitoringu wizyjnym

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że budynek jest monitorowany, a obraz uzyskany z kamer monitoringu podlega rejestracji.

1) administratorem systemu monitoringu wizyjnego (administratorem danych) jest Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śl.;
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych można uzyskać drogą pocztową na adres administratora, a także poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora, w postaci zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, tzn. art. 6 ust 1 lit f RODO,
5) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 90 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy nagrania zapisy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega w takim przypadku przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia na rzecz banku, a także organy i podmioty uprawnione przez przepisy prawa; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
7) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
8) obraz z monitoringu nie wpływa na automatyczne podejmowanie decyzji, a także nie jest wykorzystywany do profilowania;
9) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych