Skip to main content
 • Płatności masowe

Płatności masowe

Płatności masowe w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich.

System Płatności Masowych jest specyficzną usługą rozliczeniową, oferowaną przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich skierowaną do klientów Banku, którzy obsługują znaczną ilość płatników.

Zasada funkcjonowania usługi: 

Rozwiązanie to polega na przyporządkowaniu przez klienta Banku (posiadacza rachunku bieżącego w BS) każdemu swojemu płatnikowi indywidualnego „wirtualnego rachunku” w formacie NRB (zawierającego identyfikator płatnika). Poszczególne numery rachunków należy przekazać właściwym płatnikom aby na nie kierowane były środki, wpłatyprzelewy itp. 
W momencie wpływu środków do Banku „wirtualny rachunek” płatnika zamieniany jest na właściwy numer rachunku bieżącego Klienta na którym zostają zaksięgowane środki. 
Informacje o otrzymanych środkach, zawierające identyfikatory płatników są zapisywane w pliku i przekazywane przez Bank Klientowi w sposób, który umożliwia ich wczytanie do systemu finansowo-księgowego i automatyczne rozksięgowanie na indywidualne konta płatników (Klient ma możliwość wygenerowania danych o płatnościach do pliku Elixir poprzez system bankowości internetowej eCorpoNet).

Usługa płatności masowych skierowana jest w szczególności do:

 • Urzędów Miast i Gmin
 • Zarządców wspólnot mieszkaniowych
 • Administratorów spółdzielni
 • Firm zajmujących się usługami komunalnymi
 • Zakładów energetycznych
 • Szkół i jednostek budżetowych
 • Przedsiębiorstw z dużą ilością płatności przychodzących

Korzyści:

 • szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach
 • szybka identyfikacja zaległych płatności
 • przejrzysta ewidencja wpływów
 • zautomatyzowanie procesów księgowych
 • ograniczenie kosztów poprzez zminimalizowanie czasu pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych 
 • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów
 • ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności