Skip to main content
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości

  Zastrzeganie dokumentów tożsamości

  Utraciłeś dokument tożsamości?

  W takiej sytuacji powinieneś bezzwłocznie:

  • Powiadomić Bank w którym posiadasz rachunek (lub Bank który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów) - jest to postępowanie zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Powiadomienie polega na złożeniu wniosku o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja taka wymagana jest aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ
  • Powiadomić najbliższą jednostkę policji jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży
  • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną aby wyrobić nowy dokument

  Nie ryzykuj - Chroń swoją tożsamość! - zastrzeż dokument w Banku!

  Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

  Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących do Klientów jak i nie-Klientów Banku.

  Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i instytucji korzystających z Systemu. Na życzenie Klienta może być wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

  W dowolnej placówce Banku można dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty
  • tymczasowy dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • książeczka wojskowa
  • książeczka marynarska
  • paszport
  • karta stałego pobytu
  • dokument zagraniczny
  • inny dokument (niezdefiniowany)oraz dowód rejestracyjny, karty.

  Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobieramy opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.