Skip to main content
 • Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej:

 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia:
  • Czy adres rozpoczyna się od "https://"
  • Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane
 • Zweryfikuj certyfikat strony zanim podasz hasło (np. klikając na kłódce)
  • Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny
  • Czy certyfikat jest ważny
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 • Chroń swoje hasła dostępu
 • Hasła dostępu należy okresowo zmieniać
 • W momencie wprowadzania poufnych danych zachowaj szczególną ostrożność
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych, wpisuj je wyłącznie w celu autoryzacji transakcji
 • Hasło do systemu najlepiej zapamiętać
 • Dane dotyczące konta nie powinny być przechowywane w jawnej postaci w miejscu, z którego mogą zostać w prosty sposób skradzione bądź ujawnione osobom trzecim
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 • Nie należy przesyłać danych wykorzystywanych do obsługi kont bankowych poprzez e-mail, gdyż nadawca takich wiadomości, podszywając się zwykle pod zaufaną osobę lub firmę ma na celu wyłudzenie poufnych danych
 • Nie należy klikać na podejrzane odnośniki podawane w e-mailu
 • Nie należy uruchamiać programów nieznanego pochodzenia przesyłanych pocztą elektroniczną
 • Należy korzystać z nowoczesnych narzędzi ostrzegających przed wejściem na strony stworzone w celu wyłudzenia poufnych danych, w najnowszych wersjach popularnych przeglądarek dostępne są filtry antyphishingowe
 • Z usług bankowości elektronicznej należy korzystać wyłącznie przy użyciu znanego sobie sprzętu, gdyż wysokim  zagrożeniem jest możliwość instalacji 'złośliwego' oprogramowania przez osoby uprzednio korzystające z danego stanowiska
 • Chroń urządzenie z którego logujesz się do bankowości internetowej (np. aktualnym oprogramowaniem antywirusowym z aktualną bazą wirusów)
 • Nie należy otwierać ani uruchamiać plików oraz programów nieznanego pochodzenia
 • Ze szczególną ostrożnością należy traktować programy pobierane z Internetu
 • Należy zwracać uwagę na symptomy zainfekowania komputera, takie jak: spowolnienie działania systemu, spowolnienie transferu, zmiany w działaniu przeglądarki internetowej, problemy z działaniem niektórych programów
 • Po wykryciu i usunięciu wirusa czy konia trojańskiego należy zmienić hasła dostępu
 • Podczas logowania należy zwracać uwagę na datę ostatniego logowania do systemu
 • Po zakończeniu pracy wyloguj się z systemu

System wymaga podania hasła jednorazowego jedynie w przypadku gdy Klient autoryzuje transakcje. System nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego bezpośrednio po zalogowaniu, podczas sprawdzania stanu konta czy w trakcie przeglądania historii operacji.