Skip to main content

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich:

  • Marciniak Henryk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ostaszewski Edward - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Bąbka Mirosław - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Giziński Adam - Członek Rady Nadzorczej
  • Dmytruk Franciszek - Członek Rady Nadzorczej
  • Dominik Andrzej - Członek Rady Nadzorczej
  • Sztangret Ludwik - Członek Rady Nadzorczej