INFORMACJA O WSKAŹNIKACH REFERENCYJNYCH BMR

Działania podjęte przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich

 

Podobnie jak cały sektor bankowy, monitorujemy czynności podejmowane przez regulatorów w zakresie wskaźników referencyjnych oraz wdrażamy rozwiązania mające na celu dostosowanie swoich działań do wymogów Rozporządzenia BMR.

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich przyjął plan na okoliczność zaprzestania opracowania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych w relacjach z klientami
i odzwierciedlenia ich w odpowiednich umowach w zakresie:

  • wyznaczania tzw. wskaźnika alternatywnego, który będzie stosowny w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie opracowywania lub publikowania wskaźnika referencyjnego,
  • wskazania rozwiązań, które znajdują zastosowanie w przypadku, gdy nie został wyznaczony wskaźnik alternatywny lub nie może być on stosowany w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie jego opracowania lub publikowania,
  • wskazania działań, jakie bank podejmie w przypadku tymczasowej niedostępności wskaźnika referencyjnego.

Jeśli Twoja umowa oparta jest o stawkę WIBOR i została zawarta przed 30.04.2022 r., zapraszamy do Banku w celu podpisania bezpłatnego aneksu do umowy.