Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich 2022

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich informuje,

że w dniu 24 czerwca 2022r. (piątek) o godzinie 10 00

w Hotelu Srebrna Góra w Srebrnej Górze ul. Krótka 1

odbędzie się 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 2022