Płatności zagraniczne

 • Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich jest uczestnikiem międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT (system ten gwarantuje bezpieczne i szybkie przekazywanie środków w obrocie dewizowym do wszystkich krajów świata). Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów posiadających rachunki w BS Ząbkowice Śl.

  Swift Code / BIC Code Banku Spółdzielczego: POLUPLPR

  Oferowane rodzaje przekazów:

  • przekaz regulowany
  • przekaz SEPA
  • polecenie wypłaty 

  Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR
  • kwota transakcji mniejsza lub równa 50.000 EUR
  • prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
  • prawidłowy kod BIC
  • koszty SHA

  Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer) spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR
  • prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
  • prawidłowy kod BIC
  • koszty SHA
  • brak dodatkowych instrukcji płatniczych
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer)

  Polecenie wypłaty – transakcja płatnicza skierowana do innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu SWIFT polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Nie spełniająca warunków SEPA i przekazu regulowanego.

  Aby wysłać środki za granicę należy złożyć w Banku wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby druk polecenia wypłaty w obrocie dewizowym. Dyspozycje złożone w Banku do godziny 14.00 przekazywane są standardowo w dniu ich przyjęcia, a środki docierają na rachunek banku zagranicznego na drugi dzień roboczy dla waluty EUR, dla pozostałych walut do dwóch dni roboczych.

  Istnieje możliwość realizacji dyspozycji w trybie pilnym, pod warunkiem złożenia jej w Banku do godziny 12.00 i po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
  Zlecenia złożone po wyznaczonych godzinach realizowane są w następnym dniu roboczym.

  Realizujemy również przekazy internetowe (możliwość odbioru przekazu tylko dla klientów indywidualnych ).

  Przekaz internetowy – usługa przekazów pieniężnych w walutach obcych: Euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), frank szwajcarski (CHF) lub w złotym polskim (PLN), skierowanych do wypłaty w kasie lub na rachunek odbiorcy, wpływających do Banku drogą elektroniczną z instytucji zlecających za pośrednictwem Banku BPS S.A. (przy pomocy Sami Swoi) z którym Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. współdziała w tym zakresie.

  Dokładamy wszelkich starań, by kwota polecenia wypłaty została przekazana do odbiorcy możliwie najkrótszą drogą i przy minimalizacji kosztów.