Rachunek walutowy

 • Rachunek walutowy prowadzony jest w walucie: EUR / USD / GBP / CHF.
  Rachunek ułatwia realizowanie płatności zagranicznych. Jest to świetne rozwiązanie dla osób otrzymujących bądź przekazujących środki w walucie obcej.

  Wybierając Rachunek walutowy zyskujesz: 

  • >możliwość dokonywania rozliczeń płatniczych w walutach obcych
  • >możliwość wpłat i wypłat w walucie rachunku
  • >niskie koszty realizacji zleceń zagranicznych
  • >możliwość kupna i sprzedaży dewiz i pieniędzy 
  • >możliwość składania dyspozycji przelewów wewnętrznych
  • możliwość wglądu na rachunek za pomocą bankowości elektronicznej