Płatności krajowe

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich oferuje wszystkim Klientom obsługę kasową w zakresie wpłat gotówkowych w PLN przekazywanych na rachunki prowadzone w naszym Banku i innych bankach krajowych.

Godziny realizacji płatności:

  • Dyspozycje wpłat gotówkowych w PLN (przelewów Klientów nie posiadających konta w Banku) realizowane są w godzinach pracy Banku, jako płatność kasowa

  • Dyspozycje przelewów w PLN z rachunków Klientów Banku realizowane są w następujących godzinach:

    • na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich lub innych bankach krajowych złożone w formie papierowej do godz.14:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym (złożone po godz. 14:00 realizowane są w następnym dniu roboczym)
    • na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich lub innych bankach krajowych przesłane w formie elektronicznej do godz.17:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym (przesłane po godz. 17:00 lub w dni wolne od pracy, realizowane są z datą najbliższego dnia roboczego) 

Płatności krajowe w PLN realizowane są w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych KIR.
W ramach rozliczeń ELIXIR wykonywane są w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.