Kredyt w Rachunku Bieżącym

 • Kredyt w Rachunku Bieżącym przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku bieżącego z tytułu prowadzonego gospodarstwa. Kredyt ten pozwala na pokrycie bieżących zobowiązań.

  Wybierając Kredyt w Rachunku Bieżącym zyskujesz:

  • stały i szybki dostęp do środków kredytowych na rachunku 
  • możliwość przeznaczenia na dowolny cel 
  • wysokość kredytu uzależniona jest od obrotów i wysokości salda na rachunku bieżącym (nie więcej niż 2 000 zł na 1 ha użytków rolnych gdy gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej lub roślinno-zwierzęcej)
  • kredyt w formie linii odnawialnej na okres do 12 miesięcy, gdzie każdy wpływ środków na rachunek pomniejsza stan kredytu
  • możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres 
  • naliczanie odsetek od rzeczywistego zadłużenia, które pobierane są co miesiąc
  • niskie koszty związane z uzyskaniem kredytu
  • opłata przygotowawcza w wysokości tylko 200 zł
  • prowizja za udzielenie kredytu do 5%

  W celu uzyskania kredytu należy złożyć w Banku m.in.:
  > wniosek kredytowy
  > nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z gminy określające wielkość posiadanego gospodarstwa, umowy dzierżawy
  > uproszczona informacja o gospodarstwie rolnym