Kredyt Rewolwingowy

 • Kredyt Rewolwingowy jest to rodzaj kredytu odnawialnego. Podczas trwania umowy kredytowej każde spłacenie części bądź całości zaciągniętego kredytu powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę.

  Wybierając Kredyt Rewolwingowy zyskujesz:

  • stały i szybki dostęp do środków kredytowych 
  • możliwość korzystania z kredytu w formie transz
  • wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy
  • okres kredytowania do 36 miesięcy w przypadku gospodarstw o pow. do 15 ha
  • okres kredytowania do 60 miesięcy w przypadku gospodarstw o pow. powyżej 15 ha
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu (każdy wpływ środków na rachunek kredytu pomniejsza stan zadłużenia i jednocześnie umożliwia ponowne ich wykorzystanie)
  • możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres
  • naliczanie odsetek od rzeczywistego zadłużenia
  • niskie koszty związane z uzyskaniem kredytu
  • opłata przygotowawcza w wysokości tylko 200 zł
  • prowizja za udzielenie kredytu do 5%

  W celu uzyskania kredytu należy złożyć w Banku m.in.:
  > wniosek kredytowy
  > nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z gminy określające wielkość posiadanego gospodarstwa, umowy dzierżawy
  > uproszczona informacja o gospodarstwie rolnym