Kredyt Inwestycyjny Preferencyjny

 • Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich udziela kredyty Inwestycyjne Preferencyjne ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencje Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.

  Kredyty z dopłatami do oprocentowania z ARiMR udzielane są z następujących linii:

  R - na zakup maszyn i urządzeń
  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na: 15 lat Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć: 2 lata

  Z - na zakup gruntów rolnych
  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na: 15 lat Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć: 2 lata Wymagany udział własny: 20% Wysokość pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 20 000 EUR w okresie trzech lat

  Wybierając Kredyty Inwestycyjne Preferencyjne z dopłatami z ARiMR zyskujesz:

  • źródło finansowania przedsięwzięcia (np. zakup maszyn, nieruchomości, modernizacja posiadanego majątku)
  • pomoc w rozwoju gospodarstwa rolnego
  • możliwość finansowania zakupu nowych maszyn i urządzeń
  • niskie koszty związane z uzyskaniem kredytu
  • atrakcyjne oprocentowanie 
  • prowizja za udzielenie kredytu tylko do 2%
  • opłata przygotowawcza 0,-zł