Kredyt w ROR

 • Kredyt odnawialny w ROR to dobry sposób na zwiększenie środków dostępnych na rachunku, którymi można na bieżąco dysponować. Przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

  Wybierając Kredyt odnawialny w ROR zyskujesz:

  • stały i szybki dostęp do środków kredytowych na rachunku
  • mając stałe i regularne wpływy na rachunek zyskujesz możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku już po trzech miesiącach jego posiadania
  • szybką decyzję kredytową
  • brak wymagania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku kredytów w wysokości nie przekraczającej jednokrotności stałych wpływów
  • kredyt w formie linii odnawialnej na okres do 12 miesięcy gdzie każdy wpływ środków na rachunek pomniejsza stan kredytu, z możliwością odnowienia przez okres pięciu lat
  • naliczanie odsetek od rzeczywistego zadłużenia, które pobierane są co miesiąc z ROR
  • możliwość odnowienia kredytu po okresie umowy
  • niskie koszty związane z uzyskaniem kredytu
  • opłata przygotowawcza w wysokości tylko 70 zł
  • oprocentowanie zmienne WIBOR1M + marża Banku do 10,00 p.p.
  • prowizja od udzielonego kredytu 2.0% (min. 30zł) dla kredytu poniżej 1000zł
  • prowizja od udzielonego kredytu do 5.0%, nie mniej niż 100  dla kredytu powyżej 1000zł
  • opłata z tytułu zabezpieczenia wekslowego 30 zł

  Maksymalna wysokość kredytu w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów z ostatnich trzech miesięcy i wynosi sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów.

  W celu uzyskania kredytu należy złożyć w Banku m.in.:
  > wniosek kredytowy
  > zaświadczenie o zatrudnieniu