Kredyt Mieszkaniowy

 • Kredyt Mieszkaniowy pozwala na zakup działki budowlanejlokali mieszkalnych oraz budowę domu lub innej nieruchomości mieszkalnej.

  Wybierając Kredyt Mieszkaniowy zyskujesz:

  • dostęp do środków na zakup nieruchomości mieszkalnej
  • przeznaczenie kredytu na zakup działki budowlanej, zakup domu lub lokalu mieszkalnego, budowę i dokończenie budowy domu
  • kredyt do wysokości 80% wartości inwestycji
  • szybką decyzję kredytową
  • niskie koszty związane z uzyskaniem kredytu
  • okres kredytowania do 30 lat
  • opłata przygotowawcza w wysokości 0 zł
  • ograniczenie formalności do minimum
  • prowizja w wysokości do 3,5% udzielonego kredytu
  • opłata z tytułu zabezpieczenia wekslowego 30 zł

  W celu uzyskania kredytu należy złożyć w Banku m.in.: 
  > wniosek kredytowy 
  > zaświadczenie o zatrudnieniu
  > aktualny odpis z Księgi Wieczystej
  > polisę ubezpieczeniową
  > umowę przedwstępną

  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,45 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 425 000 PLN; okres kredytowania: 220 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 6,93 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 4,12 %) i marży Banku w wysokości 2,81 %. Łączna ilość rat 220, w tym 219 równe raty miesięczne po 3.418,49 PLN, ostatnia rata 3.417,13 PLN. Całkowity koszt kredytu 335.915,44 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 327.066,44 PLN prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 8.500,00 PLN, opłata przygotowawcza: 0,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za przechowywanie weksla: 30,00 PLN, opłata sądowa za odpis z Księgi Wieczystej: 30,00 PLN ,opłata sądowa za wykreślenie hipoteki: 100,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 760.915,44 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 1M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na 05.04.2022r.