Kredyt Hipoteczny

 • Kredyt Hipoteczny pozwala uzyskać dodatkowe finanse dzięki posiadanej nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu jest wpis do hipoteki a środki z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel.

  Wybierając Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • dostęp do dodatkowych środków pieniężnych dzięki posiadanej nieruchomości
  • przeznaczenie kredytu na dowolny cel
  • kredyt do wysokości 70% wartości wyceny nieruchomości lub polisy ubezpieczeniowej
  • szybką decyzję kredytową
  • niskie koszty związane z uzyskaniem kredytu
  • okres kredytowania do 15 lat
  • opłata przygotowawcza w wysokości 0 zł
  • ograniczenie formalności do minimum
  • prowizja w wysokości do 3,5% udzielonego kredytu
  • opłata z tytułu zabezpieczenia wekslowego 30 zł

  W celu uzyskania kredytu należy złożyć w Banku m.in.:
  > wniosek kredytowy
  > zaświadczenie o zatrudnieniu
  > aktualny odpis z Księgi Wieczystej
  > polisę ubezpieczeniową

  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,09 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 132.250,00 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 154 miesiące; oprocentowanie kredytu: 9,12% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 4,12 %) i marży Banku w wysokości 5 %. Łączna ilość rat 154, 153 równe raty miesięczne po 1.460,73 PLN, ostatnia rata 1.462,01 PLN. Całkowity koszt kredytu 96.623,45 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 92.703,70 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.570,75 PLN, opłata przygotowawcza: 0,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za przechowywanie weksla: 30,00 PLN, opłata sądowa za odpis z Księgi Wieczystej: 30,00 PLN ,opłata sądowa za wykreślenie hipoteki: 100,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 228.873,45 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 1M, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej, to natomiast spowoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu.

  W przypadku, gdy dla danego okresu odsetkowego stopa referencyjna WIBOR 1M przyjmie wartość ujemną dla obliczenia oprocentowania kredytu oprocentowanie kredytu będzie wówczas równe  wysokości marży kredytu.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego na 05.04.2022r.