eBankNet

 • Usługa eBankNet pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Masz dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Wystarczy zalogować się do systemu.
  eBankNet dedykowany jest szczególnie dla osób fizycznychrolnikówfirm w których akceptację przelewów obciążających rachunek dokonuje się jednoosobowo.

  Jakie korzyści daje usługa?

  Za pośrednictwem usługi eBankNet zyskujesz mnóstwo możliwości:

  • łatwy dostęp do wszystkich wskazanych rachunków niezależnie od miejsca i czasu
  • wykonywanie dowolnych przelewów, w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego
  • realizacja zleceń stałych 
  • tworzenie definicji przelewu (szablonu) w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek
  • uzyskanie informacji o wysokości sald na rachunkach
  • uzyskanie informacji o operacjach bieżącychhistorii operacji oraz niewykonanych operacjach na rachunku  
  • wyszukiwanie operacji w historii po kwocie, numerze IBAN, nazwie odbiorcy, tytule
  • usunięcie przelewu przed rozpoczęciem realizacji przez Bank
  • definiowanie różnych użytkowników i poziomów dostępu (uprawnień) do wybranych rachunków
  • sprawdzenie blokad kartowych
  • zakładanie lokat bez konieczności wychodzenia z domu

  Dodatkowymi atutami usługi są niskie opłaty za przelewy i niezależność podczas zarządzania swoim rachunkiem bankowym.

 • Jakie warunki musisz spełnić aby posiadać usługę eBankNet?

  Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. lub w którymkolwiek Oddziale Banku, posiadać dostęp do sieci internetowej z przeglądarką www oraz podpisać niezbędne dokumenty w Placówce Banku.

  Zarządzać rachunkiem bankowym za pośrednictwem usługi eBankNet możesz bezpośrednio ze strony internetowej Banku lub wpisując w przeglądarce internetowej adres: https://www.ebs-zabkowicesl.pl Następnie należy zalogować się do systemu, wpisując nazwę użytkownika oraz hasło i w ten sposób masz pełny wgląd do rachunku.

  Pierwsze logowanie do systemu:

  W polu login i hasło należy podać dane z koperty otrzymanej z Banku. Login jest unikalnym identyfikatorem klienta. Po wpisaniu danych podczas pierwszego logowania system wyświetli komunikat wprowadź nowe hasło należy podać swoje własne hasło, które od tej pory będzie wymagane podczas kolejnych logowań do systemu. Hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny.

  Chcąc wykonywać przelewy, należy dokonać ich autoryzacji za pomocą haseł sms generowanych na telefon komórkowy właściciela loginu

 • Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z systemu eBankNet:

  • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia:
   * Czy adres rozpoczyna się od "https://"
   * Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane
  • Zweryfikuj certyfikat strony zanim podasz hasło (np. klikając na kłódce)
   * Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu: www.ebs-zabkowicesl.pl )
   * Czy certyfikat jest ważny
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
  • Chroń swoje hasła dostępu
  • Hasła dostępu należy okresowo zmieniać
  • W momencie wprowadzania poufnych danych zachowaj szczególną ostrożność
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych, wpisuj je wyłącznie w celu autoryzacji transakcji
  • Hasło do systemu najlepiej zapamiętać
  • Dane dotyczące konta nie powinny być przechowywane w jawnej postaci w miejscu, z którego mogą zostać w prosty sposób skradzione bądź ujawnione osobom trzecim
  • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
  • Nie należy przesyłać danych wykorzystywanych do obsługi kont bankowych poprzez e-mail, gdyż nadawca takich wiadomości, podszywając się zwykle pod zaufaną osobę lub firmę ma na celu wyłudzenie poufnych danych
  • Nie należy klikać na podejrzane odnośniki podawane w e-mailu
  • Nie należy uruchamiać programów nieznanego pochodzenia przesyłanych pocztą elektroniczną
   Bank nie świadczy klientom bankowości internetowej usługi wsparcia przez aplikacje wykorzystujące usługę „pulpitu zdalnego”.
   Pracownik Banku nigdy nie poprosi Cię o instalację żadnej dodatkowej aplikacji oprócz mobilnej aplikacji bankowej „eBS mobile”, którą można pobrać z oficjalnych sklepów z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
   Jeśli niestety zainstalowałeś takie oprogramowanie to prawdopodobnie padłeś ofiarą ataku socjotechnicznego. W takim przypadku powinieneś natychmiast:
   • odinstalować aplikację,
   • zablokować dostęp do bankowości internetowej poprzez panel logowania,
   • skontaktować się z Bankiem  i powiadomić o ryzyku przejęcia Twojego konta przez osobę nieuprawnioną,
   • jeśli ujawniłeś dane karty płatniczej natychmiast powinieneś ją zastrzec dzwoniąc na telefoniczną linię międzybankową 828-828-828,
   • jeśli poniosłeś straty finansowe złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Policji lub w Prokuraturze.
  • Należy korzystać z nowoczesnych narzędzi ostrzegających przed wejściem na strony stworzone w celu wyłudzenia poufnych danych, w najnowszych wersjach popularnych przeglądarek dostępne są filtry antyphishingowe
  • Z usług bankowości elektronicznej należy korzystać wyłącznie przy użyciu znanego sobie sprzętu, gdyż wysokim  zagrożeniem jest możliwość instalacji 'złośliwego' oprogramowania przez osoby uprzednio korzystające z danego stanowiska
  • Chroń urządzenie z którego logujesz się do bankowości internetowej (np. aktualnym oprogramowaniem antywirusowym z aktualną bazą wirusów)
  • Nie należy otwierać ani uruchamiać plików oraz programów nieznanego pochodzenia
  • Ze szczególną ostrożnością należy traktować programy pobierane z Internetu
  • Należy zwracać uwagę na symptomy zainfekowania komputera, takie jak: spowolnienie działania systemu, spowolnienie transferu, zmiany w działaniu przeglądarki internetowej, problemy z działaniem niektórych programów
  • Po wykryciu i usunięciu wirusa czy konia trojańskiego należy zmienić hasła dostępu
  • Podczas logowania należy zwracać uwagę na datę ostatniego logowania do systemu
  • Po zakończeniu pracy wyloguj się z systemu

  System wymaga podania hasła jednorazowego jedynie w przypadku gdy Klient autoryzuje transakcje. System nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego bezpośrednio po zalogowaniu, podczas sprawdzania stanu konta czy w trakcie przeglądania historii operacji.

  Jak Bank zapewnia bezpieczeństwo systemu?

  Transmisja danych odbywa się poprzez bezpieczne połączenie za pomocą protokołu SSL (128-bit) najsilniej szyfrowanego z obecnie dostępnych protokołów. Ponadto każdy klient posiada unikatowy login i hasło, bez którego nie zaloguje się do systemu. Każde działanie użytkownika jest rejestrowane w systemie. Ponadto polityka bezpieczeństwa opiera się na unikalnych hasłach jednorazowych wykorzystywanych do autoryzacji transakcji i tworzenia definicji przelewów. W ramach zabezpieczeń każdorazowa trzykrotna błędna próba podania hasła do systemu bądź autoryzacji skutkuje zablokowaniem dostępu do logowania bądź autoryzacji zleceń. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu eBankNet.

 • Załączniki 1, 2 i 3 można wypełnić na komputerze, aby to zrobić należy otworzyć załączniki w programie Adobe Acrobat Reader. W tabelach znajdują się pola formularza, w które można wpisać swoje dane i wydrukować.

  Taki wniosek należy później własnoręcznie podpisać i dostarczyć do banku.