Skip to main content

Przynależność do Grup Członkowskich

26-04-2024

Prosimy o zapoznanie się z załączonycm dokumentem dotyczącym ustalenia liczby Grup członkowskich i przynależności Członków Banku do poszczególnych Grup:

Grupy członkowskie