Skip to main content
  • Aktualności
  • Informacja dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego POL-EFEKT

Informacja dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego POL-EFEKT

26-10-2023

Informujemy, że w związku z wycofaniem z oferty Banku rachunku oszczędnościowego POL-EFEKT, Bank systematycznie zamyka w/w rachunki i wyksięgowuje środki na rachunki techniczne (zgodnie z rozesłanymi wcześniej zawiadomieniami). Zapraszamy Państwa do kontaktu z Bankiem w celu ustalenia sposobu zadysponowania środkami.