Gwarancje AGRO z FGR z dopłatą do oprocentowania

AGRO logo

 

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem BPS S.A. może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:

  1. możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne/nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW
  2. dopłaty 2% do oprocentowania kredytów obrotowych, o których mowa w pkt 1

do kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji TUTAJ

Prezentacja na temat gwarancji