Rachunek walutowy

 • Rachunek walutowy z przeznaczeniem dla wspólnot mieszkaniowych i stowarzyszeń prowadzony jest w walucie: EUR / USD / GBP / CHF.
  Rachunek ułatwia realizowanie rozliczeń zagranicznych. Jest to odpowiednie rozwiązanie gdy otrzymuje się środki z zagranicy w walucie obcej.

  Wybierając Rachunek walutowy zyskujesz: 

  • możliwość dokonywania rozliczeń płatniczych w walutach obcych
  • możliwość wpłat i wypłat w walucie rachunku
  • niskie koszty realizacji zleceń zagranicznych
  • możliwość kupna i sprzedaży dewiz i pieniędzy 
  • możliwość składania dyspozycji przelewów wewnętrznych
  • możliwość wglądu na rachunek za pomocą bankowości elektronicznej