Rachunek pomocniczy

 • Rachunek pomocniczy przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych czy stowarzyszeń sprawdza się idealnie przy realizacji projektów i daje możliwość wyodrębniania środków na konkretne zadania. Obok rachunku bieżącego pomaga w realizowaniu rozliczeń pieniężnych

  Wybierając Rachunek pomocniczy zyskujesz: 

  • 0 zł za otwarcie konta
  • możliwość dokonywania rozliczeń płatniczych innych niż bieżące
  • możliwość wyodrębnienia środków z rachunku bieżącego 
  • sposobność gospodarowanie środkami na określony cel czy przedsięwzięcie
  • składanie dyspozycji przelewów wewnętrznych, do obcych banków, ZUS, US
  • możliwość korzystania z rachunku za pomocą bankowości elektronicznej
  • wygodę dzięki korzystaniu ze zleceń stałych