Kredyt Mieszkaniowy PROMOCJA

 • Kredyt Mieszkaniowy pozwala na zakup działki budowlanejlokali mieszkalnych oraz budowę domu lub innej nieruchomości mieszkalnej.

  Wybierając Kredyt Mieszkaniowy w okresie od 01.08.2021 do 31.10.2021 zyskujesz:

  • dostęp do środków na zakup nieruchomości mieszkalnej
  • przeznaczenie kredytu na zakup działki budowlanej, zakup domu lub lokalu mieszkalnego, budowę i dokończenie budowy domu
  • kredyt do wysokości 80% wartości inwestycji
  • szybką decyzję kredytową
  • niskie koszty związane z uzyskaniem kredytu
  • okres kredytowania do 30 lat
  • opłata przygotowawcza w wysokości 0 zł
  • ograniczenie formalności do minimum
  • prowizja w wysokości 0,9% udzielonego kredytu
  • opłata z tytułu zabezpieczenia wekslowego 30 zł
  • oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża 1,90%

  W celu uzyskania kredytu należy złożyć w Banku m.in.: 
  > wniosek kredytowy 
  > zaświadczenie o zatrudnieniu
  > aktualny odpis z Księgi Wieczystej
  > polisę ubezpieczeniową
  > umowę przedwstępną

  Przykład reprezentatywny:

  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 2,18% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000 PLN; okres kredytowania: 360 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 2,08% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 0,18%) i marży Banku w wysokości 1,90%. Łączna ilość rat 360, w tym 359 równe raty miesięczne po 1.121,15 PLN, ostatnia rata 1.120,32 PLN. Całkowity koszt kredytu   106.632,17 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 103.613,17 PLN prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.700,00 PLN, opłata przygotowawcza: 0,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za przechowywanie weksla: 30,00 PLN, opłata sądowa za odpis z Księgi Wieczystej: 30,00 PLN ,opłata sądowa za wykreślenie hipoteki: 100,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 406.632,17 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 1M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na 19.07.2021 roku.