• Bezpieczny Kredyt Mój Dom

  Bezpieczny Kredyt Mój Dom

  Szukasz finansowania dla swojej pierwszej nieruchomości – planujesz zakup mieszkania, działki budowlanej albo budowę domu? Skorzystaj z Bezpiecznego Kredytu z dopłatami do rat w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

  Z kredytu możesz skorzystać, jeśli:

  • jesteś singlem w wieku do 45 lat,
  • jesteś w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym i wychowujecie wspólne dziecko,
  • nie jesteś/nie byłeś właścicielem mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

  Uwaga!
  Jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku (do 45 lat) spełniać musi przynajmniej jedno z Was.

  Możesz złożyć wniosek o Bezpieczny Kredyt Mój Dom, jeśli w dniu jego złożenia nie masz ukończonych 45 lat oraz:

  • prowadzisz gospodarstwo domowe:
   • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która posiada takie obywatelstwo, a Bezpieczny Kredyt Mój Dom jest udzielany Tobie wspólnie z tą osobą. Jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku (do 45 lat) spełniać musi przynajmniej jedno z Was.

   Parametry kredytu

  • okres spłaty – min. 15 lat
  • waluta kredytu – PLN
   • maksymalna kwota kredytu:
    • 500 tys. zł,
    • 600 tys. zł jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
    • 100 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
     • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
     • prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe,
    • 150 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
     • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
     • prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
  • kredyt będzie udzielany do 31 grudnia 2027 r. (a w przypadku kredytu na dokończenie budowy domu do 31 grudnia 2025 r.)
  • stopa oprocentowania kredytu – ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu
  • okres stosowania dopłat do rat – 120 miesięcy
  • sposób spłaty:
   • w okresie stosowania dopłat do rat kredytu – spłata części kapitałowej w częściach równych (z uwzględnieniem całego okresu spłaty kredytu),
   • po wygaśnięciu dopłat – w ratach równych, chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty
  • jeśli nie masz wkładu własnego albo Twój wkład własny jest niższy niż 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt, różnica pomiędzy 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, a Twoim wkładem własnym będzie objęta gwarancją wkładu własnego w BGK.

   Wkład własny

   Możesz złożyć wniosek o Bezpieczny Kredyt Mój Dom jeśli:

  • nie masz wkładu własnego,
  • Twój wkład własny jest nie wyższy niż 200 tys. zł,
  • lub Twój wkład własny to wyłącznie:
   • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku lub,
   • łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, z tym że łączna wysokość wkładu własnego i Bezpieczny Kredyt Mój Dom nie może być wyższa niż 1 mln zł.

  Cel kredytowania

  Bezpiecznym kredytem 2 procent możesz pokryć całość albo część wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych swojego gospodarstwa domowego, które ponosisz w związku z:

  • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
  • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem,
  • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
  • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
   • stanowiących wkład budowlany,
   • z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.

  Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych. Objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę tej dopłaty.

  Przykład reprezentatywny

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpieczny Kredyt Mój Dom udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 6,73% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 220 000zł, okres kredytowania: 281 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 10,61 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,89 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 6,04% - stawka z 30.09.2023 r.) i ustalonej marży w wysokości: 2,85%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1.695,16 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 942,33 zł, łączna liczba rat: 281. Całkowity koszt kredytu 189.968,87 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 185.453,87 zł (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 89.135,96 zł), prowizja za udzielenie kredytu: 1,88% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4.136,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, opłata za wykreślenia hipoteki 100,00zł, opłata za przechowywanie weksla 30,00zł, opłata za wyciąg z księgi wieczystej. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 409.968,87 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 89.135,96 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 1M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 12.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Centrala w Ząbkowicach Śląskich

  Rynek 10
  57-200 Ząbkowice Śląskie

  tel. sekretariat (74) 8-164-444
  fax (74) 8-164-444
  tel. obsługa informatyczna i bankowości elektronicznej 530-886-665 / (74) 8-164-433 / (74) 8-164-448
  tel. kredyty (74) 8-164-452 / (74) 8-164-453
  tel. księgowość (74) 8-164-449 / (74) 8-164-445
  tel. obsługa firm i instytucji (74) 8-164-442
  tel. obsługa klienta indywidualnego (74) 8-164 434 / (74) 8-164-439
  tel. windykacja (74) 8-164-430

  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Oddział w Ząbkowicach Śląskich

  ul. Jasna 2A
  57-200 Ząbkowice Śląskie

  tel./fax (74) 8-152-309

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Oddział w Bardo

  Rynek 4
  57-256 Bardo

  tel. (74) 8-171-901
  fax (74) 8-171-902

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Oddział w Budzowie z siedzibą w Stoszowicach

  Stoszowice 92
  57-213 Stoszowice

  tel./fax (74) 8-181-008

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Oddział w Ciepłowodach

  pl. A. Mickiewicza 4
  57-211 Ciepłowody


  tel. (74) 8-103-507
  fax (74) 8-103-667

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

  ul. Ząbkowicka 13
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki

  tel. (74) 8-173-373
  fax (74) 8-174-773

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Oddział w Niemczy

  Rynek 10
  58-230 Niemcza

  tel. (74) 8-376-156
  fax (74) 8-376-979

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Oddział w Ziębicach

  Rynek 10
  57-220 Ziębice

  tel. (74) 8-191-043
  fax (74) 8-192-792

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Oddział w Złotym Stoku

  Wojska Polskiego 14/1
  57-250 Złoty Stok

  tel. (74) 8-175-283
  fax (74) 8-176-054

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Punkt Obsługi Klienta w Ząbkowicach Śląskich

  Osiedle XX-lecia 16
  57-200 Ząbkowice Śląskie

  tel./fax (74) 8 156 087

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 9.15 – 17.00
  wtorek - piątek 8.15 – 16.00
  soboty nieczynny

  Punkt Kasowy Starostwo powiatowe

  ul. B. Prusa 5
  57-200 Ząbkowice Śląskie

  tel. (74) 8 162 835

  Godziny otwarcia:
  dni robocze 7.30 - 15.20
  soboty nieczynny

  Punkt Kasowy UMIG

  ul. 1-go Maja 15
  57-200 Ząbkowice Śląskie

  tel./fax (74) 8 301 451

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 7.30 - 17.00
  wtorek - piątek 7.30 - 15.00
  soboty nieczynny

  Punkt Kasowy w Ziębicach

  ul. Przemysłowa 10
  57-220 Ziębice

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 7.30 - 15.30
  wtorek 7.30 - 16.00
  środa - czwartek 7.30 - 15.30
  piątek 7.30 - 14.30
  soboty nieczynny