Rachunek pomocniczy

 • Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą.  Obok rachunku bieżącego pomaga w realizowaniu rozliczeń pieniężnych. Jest to idealne rozwiązanie dla osób realizujących różnego rodzaju płatności na określone zadania czy projekty.

  Wybierając Rachunek pomocniczy zyskujesz: 

  • 0 zł za otwarcie konta
  • możliwość dokonywania rozliczeń płatniczych innych niż bieżące
  • sposobność gospodarowanie środkami na określony cel czy przedsięwzięcie
  • składanie dyspozycji przelewów wewnętrznych, do obcych banków, ZUS, US
  • dostęp do usługi SMS Banking i Informacji telefonicznej
  • możliwość korzystania z rachunku za pomocą bankowości elektronicznej
  • wygodę dzięki korzystaniu ze zleceń stałych